De Samaritanen (De Verkenners 71)

Shalom!
De Samaritanen; in de Bijbel lezen we regelmatig over deze bevolkingsgroep. Maar wie waren de Samaritanen? Waarin verschilden ze van de Joden? En wat vond Jezus eigenlijk van de Samaritanen? Er leven wereldwijd nog ruim 800 Samaritanen. In deze video zoeken we ze op. Ook verkennen we de restanten van de Samaritaanse tempel op de berg Gerizim. Ga je mee op pad?
Traditie
Tijdens een opnamedag raken we aan de praat met een orthodox-Joodse man. Hij is verbaasd hoeveel wij, niet-Joden, weten van het Oude Testament.
We geven aan dat de Tenach (het Oude Testament) tot de christelijke Bijbel behoort en we er ook naar verlangen om ons te houden aan de Tien Geboden.
De wegen gaan echter uiteen als het gaat om de mondelinge traditie. Voor veel Joden heeft de mondelinge overlevering minstens zoveel gewicht als de schriftelijke overlevering. Dat geldt ook voor onze gesprekspartner.
In de christelijke traditie kan de Joodse mondelinge overlevering op weinig sympathie, laat staan naleving rekenen. We houden ons bij Gods Woord, zeggen we dan. Sola Scriptura! Maar is dat echt zo? Wordt onze uitleg van de Bijbel niet minstens zo sterk beïnvloed door onze eigen religieuze traditie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *