Samenwerking van vGKN-gemeenten

Thans vormen wij een van de gemeenten onder de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. De vGKN bestaan op dit moment uit de volgende kerken: Assen, Boornbergum-Kortehemmen, Boelenslaan, Frieschepalen-SiegerswoudeHarkema, Noordwijk en Noordwolde. Op 11 februari 2012 presenteerde een nieuwe kerkelijke gemeente te Assen zich aan de synode en vroeg om toetreding tot het kerkverband. Met instemming van de afgevaardigden is deze kerk hartelijk welkom geheten. Hiermee is de vGKAssen de zevende kerk van de vGKN.