Wat geloven wij?

De Vereniging Gereformeerd Noordwijk is een vereniging die van harte het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad aan de inwoners en gasten in Noordwijk en omstreken wil uitdragen. Hierbij baseren wij ons op de Bijbel als Gods Woord, aan de drie algemene belijdenisgeschriften en aan de gereformeerde belijdenis. Als vereniging weten wij ons verbonden met de Voortgezette Gereformeerde kerken in Nederland.