Tag: Samaritanen

  • De Samaritanen (De Verkenners 71)

    Shalom!De Samaritanen; in de Bijbel lezen we regelmatig over deze bevolkingsgroep. Maar wie waren de Samaritanen? Waarin verschilden ze van de Joden? En wat vond Jezus eigenlijk van de Samaritanen? […]