Tag: Nazareth

  • Nazareth (De Verkenners 72)

    Nazareth Nazareth, in de tijd van het Nieuwe Testament was het een nietszeggende plaats. De Heere Jezus voelde Zich echter niet te goed voor Nazareth. Daar wilde Hij zijn, om […]