Oproep aan alle christenen in Nederland

Door Christenen voor Israël – 23 juni 2021

Nijkerk, juni 2021

Geliefde broeders en zusters,

Steeds vaker lezen en horen we negatieve berichten over Israël en Joden. In de pers, op sociale media en op straat. De berichtgeving over en de reacties op de gebeurtenissen in Israël van de afgelopen weken waren tekenend daarvoor. Dat verontrust ons.

In de eerste jaren van het bestaan van de staat Israël was er enthousiasme en steun vanuit kerk en samenleving. De laatste jaren zien we een toenemende tendens om Israël in een kwaad daglicht te stellen en zelfs het bestaansrecht van de staat Israël te ontkennen. Nu, na de onlusten van de afgelopen periode zien we zelfs regelmatig een vijandige houding ten opzichte van Israël in de publieke opinie. Antisemitische leuzen bij demonstraties worden getolereerd. Op sociale media zien we een toename van uitingen vol haat naar Israël en het Joodse volk. Als je het openlijk opneemt voor Israël, krijg je niet alleen de wind van voren, maar wordt de toon zelfs discriminerend en dreigend. In diverse westerse landen is het voor Joden niet veilig en ook in Nederland en België neemt het gevoel van onveiligheid voor Joodse burgers toe.

Israël in de beklaagdenbank

Al decennialang plaatsen de Verenigde Naties Israël steeds weer in de beklaagdenbank. De VN-Mensenrechtenraad is een bolwerk van Israëlhaat, waardoor Israël keer op keer veroordelingen krijgt. Veel berichtgeving over het conflict tussen Israël en de Palestijnen maakt van Israël een karikatuur, waarbij het land regelmatig wordt gedemoniseerd. Wij zien dat Israël goede bedoelingen heeft om in een uiterst complexe situatie steeds te blijven zoeken naar constructieve oplossingen voor Joden, christenen en moslims. Helaas is daarvan in vaak eenzijdige berichtgeving weinig terug te vinden.

Er is een wereldwijde beweging van Boycot, Desinvestering en Sancties tegen Israël actief, ook in Nederland. In sommige landen is deze beweging als antisemitisch veroordeeld. De eindeloze kritiek op de staat Israël gepresenteerd als antizionisme, blijkt in de praktijk een vorm van antisemitisme te zijn. Het ontzegt Joden hun plaats in het land dat God aan hen beloofd heeft. Joden in allerlei westerse landen, waar ze vaak al eeuwenlang gewoond hebben, worden bedreigd en met stereotypen weggezet, wat al vaker in de geschiedenis is gebeurd.

Uitingen gericht tegen het bestaan van de staat Israël en gericht tegen de Joden in het algemeen krijgen nauwelijks aandacht in de pers en worden regelmatig begripvol geduid als ‘de strijd voor een rechtvaardige zaak’. In diverse landen zijn er schokkende incidenten geweest en ook in Nederland is weer een toename van antisemitisme zichtbaar.

Ontkenning historische band Israël

Wij zien dit alles als deel van een proces waarin stap voor stap de geschiedenis van Israël, de Bijbelse en historische band van het Joodse volk met het land Israël, en daarmee het legitieme bestaansrecht van Israël wordt ontkend. Het Joodse volk in het beloofde land wordt in haar bestaan bedreigd, niet alleen op militair gebied maar ook door de internationale politiek en de publieke opinie.

De staat Israël is niet volmaakt en het volk Israël evenmin. Maar Israël is nog altijd het volk van God en Zijn oogappel. Ook de kerk is niet onfeilbaar, maar ondanks al haar fouten en gebreken is zij wel het lichaam van Christus.

God heeft blijvende trouw aan Zijn volk beloofd. Hij brengt Zijn volk terug in het land van hun vaderen, zoals door de profeten is voorzegd. Dat raakt ook ons, christenen. We zijn als lichaam van Christus nauw verbonden met Jezus, Die als Koning der Joden In Jeruzalem heeft geleden, is gestorven en is opgestaan tot heil van Zijn volk Israël en van de hele wereld.

Eeuwige beloften

De beloften van God aan Zijn volk gelden voor eeuwig. Hij is trouw aan Zijn Woord. Israël heeft nu onze steun nodig. Daartoe zijn wij als gemeente van Christus geroepen.

We zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om deze ontwikkelingen niet stilzwijgend waar te nemen, maar er alert op te zijn en van ons te laten horen wanneer Israël eenzijdig wordt aangeklaagd. We willen u vragen om in prediking, kringwerk en catechese steeds onze verbondenheid met Israël naar voren te brengen, zodat besef hiervan – ook bij jongere generaties – levend blijft. Tevens vragen wij u het Joodse volk en de staat Israël in uw erediensten trouw in uw gebeden te blijven gedenken.

Met een hartelijke en broederlijke groet,

Frank J. van Oordt
Directeur

Ds. Frank Heikoop
Voorzitter

David Vandeputte
Christenen voor Israël België

Verspreid de oproep

Deze oproep verschijnt ook als brief bij Israël Aktueel. Deel deze uit aan uw predikant of voorganger om het bereik te vergroten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *