Nieuwsbrief voor Israel Studies

View this email in your browser
Nieuwsbrief CIS september 2021
Appelbijeenkomst “Anti-semitisme en de kerken”Wat is de houding van de kerken ten aanzien van het opkomend antisemitisme in Nederland? Deze vraag stond centraal op de appelbijeenkomst die door een aantal gereformeerde kerkgenootschap-pen in samenwerking met de Israëlische ambassade op 1 september j.l. is georga-niseerd. Het CIS speelde hierbij een actieve rol. Naast de ambassadeur van Israël spraken prof. dr. B.T. Wallet, opperrabbijn J.S. Jacobs en dr. A.A.A. Prosman.
Als kerken hebben we veel huiswerk meegekregen!
Bijzonder was de goede onderlinge sfeer tussen vele vertegenwoordigers uit kerken, christelijke organisaties, Joodse organisaties, media, politiek en onder-wijs. De bijeenkomst is in zijn geheel via deze link terug te zien.Samenwerking JeugdorganisatiesHet CIS heeft dit jaar de handen ineengeslagen met diverse jeugdorga-nisaties om materialen voor jeugd en tieners te ontwikkelen. Dit materiaal is niet alleen voor de Israëlzondag, maar ook gedurende het jaar goed bruikbaar!
Samen met het COGJ (Bijbelstudie-materiaal BelievID) is er een interactieve Bijbelstudie voor 12-16 jarigen ontwik-keld met als thema “De zegen van Abraham, is die ook voor mij?”. Zie hiervoor de link of neem een kijkje op de site van het CGJO.
 
Samen met de website goedinvorm.nl is een veelheid aan materialen ontwikkeld. Van Bijbelstudies tot filmpjes over “Vergeten helden van Israël”. U vindt dit materiaal op onze website via deze link en ook op de website Gezegend met Israel. Via de volgende link is zelfs gratis verzending mogelijk gratis bijbelstudie-materiaal.
Goed in vorm is een initiatief van het Interkerkelijk Kenniscentrum voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk. Initiatief hiervoor is onder meer genomen door het LCJ, het HJW en BHZ. De materialen zijn beschikbaar voor alle kerken en verenigingen.
 Seminar op 4 oktober metopperrabbijn JacobsWe nodigen u van harte uit om mee te doen aan een interactief seminar met opperrabbijn Jacobs op D.V. 4 oktober van 19:30 uur tot 21:30 uur. De dag ervoor – Israëlzondag – staat in het teken van Gods onverbreekbare trouw aan Israël. Thema voor de Israëlzondag is: “Gezegend met Israël!”. We gaan over dit thema verder spreken met opperrabbijn Jacobs en ds. Tramper, die over het thema een preekschets heeft geschreven.
Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het seminar. Deelname is gratis, aanmelding kan via de mail (info@hetcis.nl). Het is ook mogelijk om online het seminar te volgen. Als u een e-mail stuurt naar info@hetcis.nl, verstrekken wij ruim op tijd de link hiervoor. We nodigen u ook van harte uit om vooraf vragen in te sturen. Die zullen we dan tijdens het seminar bespreken.Materialen IsraëlzondagHet thema van Israëlzondag dit jaar is: “Gezegend met Israël”. Ds. ir. N.M. Tramper, voormalig bestuurslid van het CIS, heeft dit thema uitgewerkt op basis van Genesis 12:1-4. In dat gedeelte zegt God toe dat in Abraham ‘alle geslachten van de aardbodem gezegend worden (vers 3b HSV)’. 
Er zijn veel vragen te stellen: Welke rol heeft het nageslacht van Abraham, Israël, hierin precies? Hoe ontvangen wij deze zegen? En wat is de zegen precies?

Het CIS heeft met het oog op Israël-zondag het nodige materiaal ontwikkeld. Het materiaal is niet alleen geschikt voor theologen en predikanten. Zo kent de preekschets een meditatieve insteek, waardoor de tekst interessant is voor iedereen.
 Upcoming:
CIS-event woensdag 1 december
15:30 uur  tot 20:30 uur


We zijn blij dat velen op allerlei wijze actief betrokken zijn bij het CIS. Graag willen we u een keer ontmoeten.
Als de coronaregels het toelaten willen we dan ook een event organiseren. Reserveert u vast
1 december van 15:30 uur tot 20:30 uur in uw agenda.

Meer informatie volgt komende maand!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *