Nieuwsbrief CIS april 2021

 
Israël en corona
In Israël is het normale leven weer min of meer teruggekeerd. Dit mede als gevolg van een razendsnelle vaccinatiecampagne. Het aantal nieuwe besmettingen is minimaal; alle speciale covidafdelingen in de ziekenhuizen zijn gesloten.
De verkiezingen die in maart plaatsvonden, hebben hierbij stimulerend gewerkt. Het was premier Netanyahu er veel aan te doen om corona te verslaan. Daarmee hoopte hij ook zijn politieke tegenstanders te kunnen verslaan.

Het coronabeleid is voor veel kiezers ongetwijfeld reden geweest om trouw te blijven aan Likud, de partij van Netanyahu. De verkiezingsuitslag is hoe dan ook anders dan gewenst door de premier. De pro-Netanyahu en anti-Netanyahu kampen zijn min of meer even groot. Omdat Israël een coalitieland is, wachten stevige onderhandelingen en mogelijk zelfs nieuwe verkiezingen…

Ondertussen zijn de grenzen van Israël nog steeds gesloten voor niet-Israëli. Slechts bij hoge uitzondering is het mogelijk om zonder Israëlische identiteitspapieren een buitenlandse reis te maken. Op deze manier wil de regering voorkomen dat varianten van het coronavirus Israël binnenkomen.
Voor Israëlliefhebbers is het daarom nog even geduld hebben. Naar nu lijkt zal de grens op 23 mei weer voorzichtig opengaan voor toeristen. Mocht dat het geval zijn, dan zullen aan een reisje Israël nog wel een stevige reeks voorwaarden vastzitten. Het is hoe dan ook goed nieuws.


Israëlzondag
De voorbereidingen voor de Israëlzondag van 3 oktober D.V. zijn in volle gang! Het thema van 2021 is “Gezegend met Israël”.
In Genesis 12:3 zegt God tegen Abram: “In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” De verkiezing van Abraham en zijn nageslacht heeft als expliciet doel om de volken van de aardbodem te zegenen. Israël wordt hier vanzelfsprekend nog niet letterlijk genoemd, maar het “tot een groot volk worden” wijst zeker naar hen. Daarmee kunnen we kennelijk niet om Abraham en het volk Israël heen als we gezegend willen zijn door God.
Wat is de zegen voor Israël en de zegen voor de volken? Dé zegen is de komst van de Joodse Messias, de Heere Jezus. Welke zegen ontvangt Israël vandaag? Hoe delen wij vandaag als gelovigen uit de volken in deze zegen?
We hopen dat uw gemeente enthousiast is voor de Israëlzondag. U kunt alvast flyers bestellen om uit te delen op de Israëlzondag.

Op maandagavond 4 oktober 2021 om 19:30 uur willen we een webinar organiseren (online seminar) om met elkaar door te spreken over het thema. Reserveert u alvast deze avond. Te zijner tijd hoort u hoe u zich kunt aanmelden.

Speciaal voor zondagscholen, kindernevendiensten en tienergroepen wordt er in samenwerking met diverse jeugdwerkorganisaties materiaal ontwikkeld. U ontvangt ruim van tevoren via uw jeugdwerkorganisatie en het CIS hierover meer informatie. Noteer Israëlzondag hoe dan ook alvast in uw agenda, zodat u op (of rond) 3 oktober ook met de jeugd van de gemeente rond het thema Israël aan de slag kunt gaan!


Vraag het de rabbijn
Meer dan 2000 mensen hebben zich ingeschreven voor het Parasja-project. Zij ontvangen wekelijks een stukje Bijbeluitleg van een rabbijn of andere Joodse geleerde. Het stukje uitleg gaat over de parasja (het gedeelte) uit de Thora (vijf boeken van Mozes) dat die week in de synagoge wordt gelezen.

Binnenkort organiseren we in het kader van het Parasja-project een digitale ontmoeting met een van de scribenten. Tijdens deze ontmoeting kunt u uw vragen stellen en verder praten over uw ervaringen.
We hebben rabbijn Jochanan Boosman bereid gevonden met u in gesprek te gaan. Hij woont in Israël en was voorheen in Nederland werkzaam als krijgsmachtrabbijn.
De Zoom-bijeenkomst vindt plaats op D.V. woensdagavond 19 mei 2021 om 19:30 uur. Heeft u interesse om ‘aan te schuiven’, meldt u zich dan aan bij Jannie Westerink: info@hetcis.nl. U ontvangt vervolgens via de e-mail extra informatie en te zijner tijd een uitnodigingslink.

 
Onderzoeksproject TUK
Gelukkig nemen steeds meer christenen en kerken afscheid van de gedachte dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. God houdt Zijn verbond met Israël.
Paulus gebruikt het beeld van de olijfboom om de relatie tussen Israël en de gelovigen uit de volken duidelijk te maken. Gelovigen uit de volken zijn als een wilde olijfboom ingeënt in de olijfboom. Wat betekent het voor de plaats van Israël als de gelovigen uit de volken worden opgewaardeerd? 
Rondom deze vraag heeft de Theologische Universiteit Kampen (TUK) een onderzoeksproject opgestart. In het verleden is het zogenaamde “zandlopermodel” ontwikkeld op deze universiteit. Volgens dit model begon God breed met de hele schepping en de mensheid, versmalde vervolgens naar Abraham en Israël en verbreedde het heil met Pinksteren weer naar alle volken.
Dit “zandlopermodel” heeft veel vragen en kritiek opgeroepen, met name rondom de positie van Israël en de vergeestelijking van Bijbelteksten over Israël en Sion. Middels het onderzoeksproject gaat de universiteit nu opnieuw met het thema Israël aan de slag. Centrale vraag daarbij is: “Moet dit zandlopermodel worden bijgesteld?”
We zijn blij met dit onderzoeksproject. We hopen dat het onder de zegen van God leidt tot blijvende aandacht in kerk en theologie voor Gods bijzondere weg met Israël, ook vandaag.
(Zie ook het artikel in het ND.)

 
Unieke CIS-aanbiedingen
Waarom is Israël belangrijk? Deze vraagt raakt het hart van het werk van het CIS. Om u en jou hierin mee te nemen, bieden we nu het boek ‘Hoezo Israël’ aan voor een actietarief.

Onze vroegere medewerker in Jeruzalem, drs. Kees Jan Rodenburg, heeft een prachtig boek geschreven over ‘Joodse volgelingen van Jezus’. Ook nu verkrijgbaar voor een actietarief!De boeken kosten nu € 7,50 inclusief verzendkosten. Samen bieden we ze u aan voor € 12,50.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *