Nieuwsbrief CIS 21 november

Nieuwsbrief CIS november 2021
Elke twee weken een mail met Joodse uitleg over Mattheüs
Als je kennis maakt met rabbijnse exegese, valt het op hoe anders er naar de tekst gekeken wordt vergeleken met de christelijke traditie. We zijn dankbaar voor wat de kerk van de eeuwen ons heeft meegegeven. Ondertussen is duidelijk dat steeds meer theologen concluderen dat nauwkeurig lezen van het Evangelie vanuit de Joodse context verrassend licht werpt op de tekst. De bijbelschrijvers ademden in een Joodse context. Jezus was continu in gesprek met de Joodse (met name Farizese) traditie. Die Joodse context zullen we moeten honoreren, willen we de Schrift rechtdoen. 

Dit is een van de redenen dat het CIS, samen met Joodse én christelijke theologen, aan de slag gaat met het Mattheüs-evangelie. Een aantal Joodse en christelijke theologen verzorgen om de zoveel weken een stukje uitleg bij een perikoop uit Mattheüs. Die uitleg delen we graag met u!

Wilt u met ons mee leren? Meld u zich dan aan voor het Mattheüs-project bij onze managementassistent, Jolanda van der Weele (via onderstaande knop, info@hetcis.nl of 0318-696577). Het is ons voornemen om in een twee jaar het hele Mattheüs-evangelie te becommentariëren. Daarbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij het kerkelijk jaar, zodat predikanten ook lessen kunnen meenemen in de preken!  Aanmelden Mattheüs-project

Het CIS betrokken bij innovatiewerkplaats van de CHE
In oktober is een unieke samenwerking gestart tussen het CIS en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), die een partner is van het CIS. 

Elk jaar trekt een groep studenten naar Israël in het kader van hun (verschil-lende) opleidingen. Het CIS is daarbij betrokken en helpt de studenten bij het vinden van de juiste ontmoetingen, afgestemd op hun eigen specifieke oplei-ding en leervragen. Dit jaar is een zogeheten ‘innovatiewerkplaats’ gestart, waarbij het CIS als opdrachtgever hier iets voor terugvraagt van de studenten. Zij werken in groepen vanuit diverse opleidingen aan een beroepsproduct dat het CIS kan inzetten in de eigen praktijk, om de doelstelling van het CIS beter te bereiken; met name om de aandacht voor de verbondenheid met Israël onder jongeren te stimuleren. 

Omdat we dit jaar niet naar Israël konden afreizen, heeft het studie-programma zich nu gericht op de situatie van Joden in Nederland. Het blijkt dat de thema’s ‘antisemitisme’ en ‘holocaust’ helaas nog pijnlijk actueel zijn. Na een onderzoek met tal van ontmoetingen in Nederland en in Antwerpen, werken de studenten aan handreikingen voor diverse beroepsgroepen om hier goed mee om te gaan. Ondanks de gezondheidsmaat-regelen waardoor zij niet naar Jeruzalem konden vertrekken, hebben de studenten toch een zeer verrijkend programma kunnen samenstellen, waarbij het CIS nauw betrokken was.
Binnenkort zullen de beroepsproducten ook op de website te vinden zijn. 
 
SAVE THE DATE!

Het CIS-event van 1 december
is verplaatst naar:

WOENSDAG 6 APRIL 2022
16:00 UUR TOT 21:00 UUR
CHE TE EDE

 
“Ga voor jezelf” – terugblik webinar 4 oktober met opperrabbijn Jacobs en ds. Tramper
Tijdens een webinar op 4 oktober is met opperrabbijn J.S. Jacobs en ds. N.M. Tramper teruggeblikt op het thema van de Israëlzondag “Gezegend met Israël”. God heeft Abraham beloofd dat door hem alle volken van de aarde gezegend worden (Genesis 12:1-4).  Wat is de zegen en hoe ontvangen de volken de zegen? De zegen heeft te maken met het leven nu (shalom), maar ook met het toekomende leven. 

Ds. Tramper gaf aan dat de kerk de zegen van God vaak ten onrechte losgemaakt heeft van deze belofte voor Israël. Dit terwijl God Israël heeft gekozen om tot een zegen te zijn en de zegen te verspreiden over de wereld.

Opperrabbijn Jacobs maakte de beweging naar onszelf. Het is niet belangrijk wat de zegen voor anderen betekent. De centrale vraag is: Wat doe ik met de zegen? Hoe betrek ik het op mijzelf? God roept Abraham op om zijn familie en land te verlaten. In het Hebreeuws staat er “Lech lecha” dat betekent letterlijk: “Ga voor jezelf”. Dat is ook onze roeping. 

Na de inleidingen volgde een boeiend gesprek tussen opperrabbijn Jacobs en ds. Tramper, waaraan ook enkele aanwezigen actief participeerden. Verschillende perspectieven op de tekst werden zichtbaar, maar er was ook veel onderlinge herkenning. 

Samen op zoek naar waarheid en wijsheid
Hoe lezen Joden de Tenach? Om daar beter zicht op te krijgen, organiseerde het Centrum voor Israëlstudies het Parasja-project. Het afgelopen jaar ontvingen bijna 2400 mensen wekelijks een stukje Joodse Bijbeluitleg in hun mailbox. Deze uitleg ging over het specifieke gedeelte uit de Thora dat in die bewuste week in de synagoge gelezen werd (de ‘parasja’ van de week) en werd verzorgd door twaalf Nederlandstalige rabbijnen. 

De reacties op het project waren overwegend positief. De rabbijnen gaven aan dat zij het bijzonder vonden om een Bijbelstudie te mogen verzorgen voor christenen. Voor veel christelijke lezers was het een eerste kennismaking met Joodse Schriftuitleg. Op vier oktober is het project afgesloten met een webinar (zie elders in deze nieuwsbrief).

In een artikel op onze website (dat ook zal worden gepubliceerd in het blad Verbonden) deelt onze Israëlwerker Albert Groothedde vijf dingen die hem opvielen als het gaat om de methodiek van de Joodse Schriftuitleg. Daarbij probeert hij vooral ook in de spiegel te kijken: wat kunnen wij als christenen leren van Joodse Bijbeluitleg?
 
Weblogs website
Met enige regelmaat schrijft onze Israëlwerker Albert Groothedde een column voor onze website (een zoge-naamde weblog). In de columns deelt hij iets van het (gezins)leven in Jeruzalem. De columns geven een beeld van het alledaagse bestaan in Israël, waarbij hij vooral ook schrijft over onderwerpen die voor een Nederlander opvallend, boeiend of ronduit hilarisch zijn. 

Een van de laatste columns gaat over de reis van familie Groothedde afgelopen zomer naar Nederland. Kamper koeien, Nederlandse fietspaden en de sport-schoenen van een orthodoxe buurvrouw uit Jeruzalem, ze passeren allemaal de revue. 

De conclusie van de column: ‘Wonen in het buitenland – je wordt er een rijker mens door.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *