Nieuwsbrief Centrum voor Israël Studies

Nieuwsbrief CIS
         maart 2024Centrum voor Israëlstudiesverbindt je met Israël
De familie de Korte in Israël
Zoals u misschien wel weet, zijn de drie kernwoorden van het CIS: luisteren, dienen en getuigen. Maar hoe ziet dat er nu in de praktijk uit? In deze beginfase van ons werk in Israël betekent dit dat we vijf dagen per week zo’n vier uur taalstudie doen. Om te kunnen ‘luisteren’ moet je namelijk allereerst de taal begrijpen. En andersom is het ook zo dat kennis van de taal ervoor zorgt dat je je thuis voelt, omdat je steeds meer begrijpt wat er gezegd wordt in de kerk, op straat en in de bus. En het mooie is dat het ook helpt om het Bijbels Hebreeuws te begrijpen, ook al zijn er ook verschillen tussen het Bijbels en modern Hebreeuws.Elk jaar komen er veel Joden uit de diaspora (‘verstrooiing’) terug naar Israël. Zij maken ‘Aliya’ naar Israël, letterlijk betekent dit dat ze omhooggaan naar Israël. Jaarlijks komen er dus mensen uit allerlei landen hier naartoe die geen gemeenschappelijke taal hebben. Zij moeten daarom Hebreeuws leren op een ‘Ulpan’, een taalschool voor volwassenen. In onze klas op de Ulpan varieert de leeftijd van nog geen 20 jaar tot ruim 80 jaar. Wij zitten op Ulpan Morasha, een Ulpan die focust op het goed spreken van de taal. Elke dag leren we nieuwe woorden en grammaticale structuren die we eindeloos veel herhalen om dingen echt onder de knie te krijgen. Soms vraag het ook wel iets van geduld als bepaalde dingen voor de zoveelste keer uitgelegd worden…

Het mooie van de Ulpan is wel dat je hiermee al je eerste contacten opbouwt met allerlei verschillende mensen. Omdat je elkaar zo vaak ziet, ontstaan er ook hele goede contacten! Maar uiteindelijk is taalstudie geen doel op zich, het is bedoeld om contacten te leggen met mensen en in gesprek te zijn met mensen.  Maar dat is iets voor een volgend bericht!

Van Mattheüs naar Jesaja, open avond Bijbellezen 9 april
Twee jaar heeft het Centrum voor Israëlstudies elke veertien dagen een mail toegestuurd aan belangstellenden over een gedeelte uit het Mattheüs-evangelie, gelezen door Joodse én door christelijke ogen. Het was verrassend te merken hoe de Joodse scribenten steeds een ander perspectief op de tekst boden dan velen van ons uit de christelijke traditie gewend zijn. We zijn erg blij met de feedback van alle lezers van dit project. De lezers gaven twee zaken aan waar we nu een vervolg op willen geven. Ten eerste gaan we door met een ander Bijbelboek. En ten tweede werd aangegeven dat het fijn zou zijn om eens met een auteur te kunnen spreken over zijn Joodse manier van Bijbellezen.  We gaan samen verder met het lezen van het boek Jesaja, op dezelfde manier als we Mattheüs hebben gelezen. Maar uiteraard met heel nieuwe uitdagingen. En we hebben dr. Dani Evers bereid gevonden om op 9 april in Ede een open avond Joods Bijbellezen te verzorgen, waar we iedereen van harte voor uitnodigen.  

Dr. Dani Evers


Jesaja lezen met Joodse ogen 
Nu willen we dus een begin maken met het boek van de profeet Jesaja. Hoe leest een orthodoxe Jood deze profetieën? Wat zal voor ons herkenbaar zijn, en wat zal misschien vervreemding oproepen? Het zijn spannende vragen die hierbij aan de orde zullen komen.   
Waarom Jesaja? 
Van alle profetenboeken wordt Jesaja het meest gelezen in de synagoge (volgens het rooster van de profetenlezingen na de lezing uit de Thora). Tegelijk is Jesaja de profeet die in het Nieuwe Testament het meest wordt aangehaald.  Toch wordt het boek van de profeet in de synagoge ánders gelezen dan door christenen. Er is zeker overeenkomst, met name in de sterke verwachting dat in het laatste der dagen het huis van de HEERE zal vaststaan, dat alle heidenvolkeren daarheen zullen stromen, en dat de wet zal uitgaan uit Sion en het woord van de HEEERE uit Jeruzalem, om maar een voorbeeld te noemen (Jes. 2:1-5). Maar wat dat vervolgens inhoudt… wellicht zal een christen dat toch heel anders lezen dan een orthodoxe Jood. Naast teksten over de toekomst bevat Jesaja ook veel aansporingen die zowel door Joden als door christenen op dezelfde manier gelezen kunnen worden.

Dr. Evers in Nederland 
U bent van harte uitgenodigd om bij de open avond Joods Bijbellezen aanwezig te zijn. De avond wordt gehouden op dinsdag 9 april in de Christelijke Hogeschool te Ede.  Dr. Dani Evers zal dan een begin maken met het lezen van de profeet Jesaja. Dr. Evers woont sinds 1985 in Israël. Hij studeerde o.m. Talmoed aan de Bar Ilan Universiteit. In 2021 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam.  Om 19.00 uur begint de avond met ontmoeting bij koffie en thee, om 19.30 uur start het programma. Na een bespreking van een passage uit Jesaja 1 zal er ruimte zijn voor gesprek over inhoud en methode van dit ‘Joodse Bijbellezen’. Om 21.00 uur is er nog gelegenheid voor ontmoeting bij een hapje en drankje.  Om vooraf een goede inschatting te kunnen maken over het aantal bezoekers, willen we u vragen om u vooraf aan te melden via info@hetcis.nl.  Mocht u zich willen inschrijven voor de mails voor het Jesaja-project, Dit kunt u dit doen via Meelezen met Joods Bijbeluitleg of stuur een mail naar info@hetcis.nl met als onderwerp ‘Inschrijving’ met daarin uw naam en uw emailadres. 
Gezamenlijk bidden voor de vrede van Jeruzalem 
Sinds 7 oktober hebben we met diverse organisaties zoals de NEM, CVI, Open Doors, SSMJ, Israël en de Bijbel, ICEJ, Comité Gemeentehulp Israël iedere maand een gezamenlijke gebedsbijeenkomst gehouden.  We kijken terug op mooie gebedsbijeenkomst de afgelopen tijd, fijn dat we dit samen mochten en mogen doen. Maar gebed blijft nodig. 

We nodigen daarom iedereen uit om in eenheid mee te bidden, voor Israël, de omliggende landen, voor Jood en Arabier, voor allen die lijden.
 
We komen samen niet om te praten, te discussiëren, of meningen te delen, maar om samen gehoor te geven aan Gods opdracht om te bidden voor de Vrede van Jeruzalem. Maar ook voor de samenleving in Nederland is het belangrijk dat we blijven bidden voor Gods hulp en wijsheid.

Van harte allemaal weer uitgenodigd aan het NEM-landgoed.
Datum en tijd van de volgende bijeenkomst:
Donderdag 4 april van 16.00 – 18.00 uur
Locatie: NEM-landgoed zowel in onze Menorah zaal als bij het Shalom Panorama, Voorthuizerweg 5 te Nijkerk.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met info@neareastministry.nl
 
Uw gebed voor de vrede van Jeruzalem en voor ons werk is belangrijker dan ooit.Bent u enthousiast over ons werk in Nederland en in Israël?
Wij zijn een stichting en stellen het zeer op prijs als u financieel een steentje wilt bijdragen aan ons werk.
Ja, ik wil bijdragen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *