Nieuwsbrief Centrum Israel Studies CIS

Centrum voor Israëlstudies
verbindt je met Israël

De vakantie is voorbij; het nieuwe schooljaar is begonnen. Ook bij het CIS zijn we weer aan de slag gegaan. Er zijn een aantal dingen die we graag bij u onder de aandacht willen brengen. Zo beginnen binnenkort de Joodse najaarsfeesten. Ook dit jaar stellen we u in de gelegenheid om mee te lezen met het dagboek bij de najaarsfeesten. Verder wijzen we u graag op de aanstaande Israëlzondag (zondag 1 oktober) en het bijbehorende materiaal dat we ter beschikking stellen. Tenslotte vragen we in deze mailing aandacht voor een nieuwe online cursus die D.V. in oktober van start gaat.

Meelezen met het dagboek van de najaarsfeesten

In de Bijbel worden er voor het najaar een reeks feest- en vastendagen voorgeschreven; dagen die we in de kerk vaak niet kennen. In het Jodendom zijn ze echter heel belangrijk. Het “Dagboek bij de Joodse najaarsfeesten” stelt u in de gelegenheid om de feesten mee te beleven.

Het digitale dagboek bij de najaarsfeesten is geschreven door ds. Aart Brons in 2017 en wordt ook nu weer aangeboden. Het doel ervan is mensen te laten meeleven met de Joodse feest- en vastendagen in het najaar: Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest.

De bijdragen vielen in goede aarde; we ontvingen veel enthousiaste reacties. Er werd zelfs gevraagd of de stukjes gepubliceerd zouden kunnen worden. Het probleem is echter dat de Joodse feesten steeds op andere dagen van de gewone kalender vallen. Daarom werd er in 2018 en 2019 in de feestperiode een mailtje gestuurd met een samenvatting van het materiaal.

Dit jaar bestrijkt het dagboek de periode van 9 september tot 9 oktober 2023. De start is dus op een sjabbat – een week voor het begin van het nieuwe Joodse jaar 5784, dat dit jaar ook op een sjabbat valt. Als u gaat naar hetcis.nl/dagboek krijgt u elke dag in de genoemde periode direct het passende stukje. U kunt vandaar ook altijd nog naar de inleiding of naar andere dagen gaan.

Leest ook u dit jaar met ons mee?

https://hetcis.nl/dagboek
Israëlzondag 1 oktober 2023, thema ‘Wonen bij God’

De eerste zondag in oktober is al jaren een bijzondere zondag. Op die dag houden veel kerken Israëlzondag. Op deze manier willen we als kerken laten weten dat we ons verbonden voelen met Israël. Jaarlijks verzorgt het Centrum voor Israëlstudies (CIS) materiaal voor Israëlzondag. Het thema voor dit jaar is ‘Wonen bij God’.

De materialen voor de Israëlzondag 2023 zijn beschikbaar voor iedereen. Zo is er de gratis Israëlzondag 2023-folder om uit te delen aan gemeenteleden op Israëlzondag. De folders zijn te bestellen via: info@hetcis.nl.​

Verder vindt u op onze website:

  • Een preekschets van ds. Christiaan Baan, studieleider en dominee in Nes Ammim (Israël).
  • Een leuke, informatieve video van De Verkenners over Soekot, het Loofhuttenfeest. De video is geschikt voor geïnteresseerden van alle leeftijden, maar zeker ook voor kinderen en tieners.
  • Een weet- en doe-dagboekje. Dit gezinsdagboekje maakt het mogelijk om een week lang samen te leren en te werken over het Loofhuttenfeest. Iedere dag heeft een thema, een Bijbelgedeelte om te lezen en een vraag die je samen met anderen kunt bespreken. Verder vind je in het boekje leuke doe-dingen voor kinderen. En….er vallen zelfs prijsjes te winnen!

De flyer is kosteloos te bestellen via het CIS info@hetcis.nl of bel naar 085 2391616 (di, don, vr).
Al het materiaal is te downloaden op de site van het CIS: Israëlzondag 2023, thema: Wonen bij God (hetcis.nl)

Onlinecursus ‘Leren over de sedermaaltijd?’

Veel christenen weten dat de Joodse sedermaaltijd teruggaat naar de uittocht uit Egypte. Mogelijk heeft u of jij ook wel eens een sedermaaltijd bijgewoond? Wat direct opvalt is de dat de huidige maaltijd veel uitgebreider is dan beschreven in de Thora.

Het CIS organiseert in oktober en november een interactieve online cursus over de sedermaaltijd. Rabbijn Kurtz neemt ons in een uur tijd mee vanuit Bijbelse en rabbijnse teksten naar het ritueel van vandaag. In de curus worden vragen besproken als: Hoe heeft de maaltijd zich ontwikkeld? En wat weten we over de sedermaaltijd in de eerste eeuw? Ook nieuwtestamentische teksten komen in de cursus aan de orde.

U bent van harte welkom om mee te doen met deze cursus. Het betreft in totaal acht cursusbijeenkomst van een uur. De eerste cursusbijeenkomst is D.V. op dinsdag 10 oktober van 16.00-17.00 uur. U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar info@hetcis.nl. Meer informatie volgt na opgave.

Ter voorbereiding op de cursus kunt u alvast het boekwerkje doornemen dat is gemaakt door Albert Groothedde: ‘Een toelichting bij de sedermaaltijd’. Dit boekje is gratis te downloaden van onze site: Leren (hetcis.nl)

Rabbijn dr. Vernon Kurtz heeft diverse leidinggevende functies bekleed binnen het conservatieve Jodendom in de Verenigde Staten. Hij heeft ook goede kennis van christelijke theologie, zodat hij bij uitstek in staat is bruggen te slaan tussen het Jodendom en het christelijk geloof.

Data: Dinsdag 16:00-17:00 uur, wekelijks van 10 oktober tot 28 november
Docent: Rabbijn dr. Vernon Kurtz, docent aan Schechter Institute
(rabbijnenopleiding in Jeruzalem)
Taal: Engels
Kosten: € 50

In Memoriam dr. Leo Mock

Een grote schok was het om te horen dat op 31 augustus zeer onverwachts
dr. Leo Mock (55 jaar) is overleden.

Als docent Judaïca en lid van een orthodox-Joodse gemeente, heeft Leo Mock regelmatig meegewerkt aan CIS-publicaties. Zijn kennis van het Jodendom én zijn gave om de brug te slaan tussen Joden en christenen, leende zich hier uitstekend voor.

Leo Mock was één van de auteurs van het Mattheüsmail project. Medio 2021 heb ik Leo Mock hierdoor persoonlijk leren kennen. We spraken regelmatig af om de teksten van Mattheüs door te spreken. De gesprekken gingen al snel veel verder dan de tekst zelf. Het ging al snel over geloofsbeleving in respectievelijk het Jodendom en in de kerken. Ons contact was veel meer geworden dan zakelijk. Ik heb veel van Leo mogen leren.

Leo Mock zal bij het CIS worden gemist. Vanwege zijn inhoudelijke bijdrage maar ook door wie hij was. Het gemis zal bij zijn vrouw, dochters, familie en vrienden nog veel groter zijn. We wensen hen dan ook heel veel kracht en sterkte toe.
We dragen hen op in gebed bij de God van Israël.

Joan Bonhof, directeur CIS

De originele Nieuwsbrief kunt u HIER downloaden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *