Leprazending Nederland

Iedere twee minuten krijgt iemand te horen: ‘Jij hebt lepra’. Lepra is een infectieziekte die vooral de allerarmsten treft zoals Ranil. Mensen met lepra worden vaak verstoten, uit angst voor besmetting. Zonder de juiste medische zorg, leidt lepra vaak tot zichtbare handicaps en diepe armoede.

Voor de collecteweek van 7-13 juni zoeken wij tweehonderd digitale collectanten. In uw (kerkelijke) gemeente zijn er vast mensen die ook bewogen zijn met leprapatiënten als Ranil en zich graag willen inzetten.

Helpt u mee lepra voorgoed te verslaan?

Wilt u de onderstaande oproep voor de collecteweek (jpg) binnenkort plaatsen in uw kerkblad of gemeentenieuwsbrief? Eventueel kunt u ook dit filmpje gebruiken, bijvoorbeeld in de online kerkdienst, of uw digitale nieuwsbrief.

Samen maken we een verschil!

Alvast heel hartelijk dank!

Hartelijke groet,

Cor van Leeuwen

Coördinator kerken Leprazending Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *