Hebron (De Verkenners 69)

Hebron is voor Joden, op Jeruzalem na, de belangrijkste stad. Dat heeft onder andere te maken met Abraham. In deze aflevering verkennen we Hebron. We ontdekken een trap uit de tijd van de aartsvader en zien restanten van de stadsmuren die de twaalf verspieders angst inboezemden. Ook brengen we een bezoek aan Machpela, de plek waar onder andere Abraham en Sara zijn begraven. Ga je mee op pad?

Verbondstrouw
Op een maandagmorgen rijden we naar het bergland Samaria om enkele foto’s te maken. We bezoeken een uitkijkpost. We raken daar aan de praat met een soldaat die zijn reservedienst vervult. In Israël zijn veel mannen verplicht om na hun diensttijd nog enkele weken per jaar te dienen in het leger.
Al snel krijgt het gesprek een existentieel karakter. De soldaat blijkt best wat algemene kennis te hebben van het christendom. ‘Jullie geloven toch dat jullie christenen nu Gods uitverkoren volk zijn?’ Wat is het een voorrecht om op zo’n moment te kunnen zeggen dat wij vast geloven dat God nog steeds trouw is aan Zijn verbond met Abraham!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *