27 november 2011

Wat God van ons verwacht – Brieven aan Epheze Sardes en Laodicea

Voorganger:
Passage: Openbaringen 2, Openbaringen 3

Bible Text: Openbaringen 2, Openbaringen 3 | Voorganger: O. van Dijk