20 augustus 2017

Vergeet geen van Zijn weldaden – Als je gelooft heb je altijd iets van het komt wel goed

Voorganger:
Passage: Psalm 103

Bible Text: Psalm 103 | Voorganger: J. Trommel