6 juli 2014

Naar Gods beschikking loopt de weg voor onze zaligheid via Jezus

Voorganger:
Passage: Handelingen 3:20, Handelingen 4:5-12

Bible Text: Handelingen 3:20, Handelingen 4:5-12 | Voorganger: Tsj. Zuidema