13 juni 2010

Het Lam Gods

Voorganger:
Passage: II Timotheus 2:11-13, Openbaringen 5:1-14

Bible Text: II Timotheus 2:11-13, Openbaringen 5:1-14 | Voorganger: C.B. Elsinga