1 december 2013

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid

Voorganger:
Passage: Lucas 1:26-37, Mattheus 1:18-25

Bible Text: Lucas 1:26-37, Mattheus 1:18-25 | Voorganger: Tsj. Zuidema