28 september 2014

Door genade alleen – met medewerking van Evangelisatiekoor De Zaaiers uit Leiden

Voorganger:
Passage: Romeinen 11:1-15

Bible Text: Romeinen 11:1-15 | Voorganger: J. Maliepaard