8 mei 2016

Christus Hogepriesterschap – Die ook voor ons pleit

Voorganger:
Passage: Romeinen 8:32-39, Hebreeën 7:25-29

Bible Text: Romeinen 8:32-39, Hebreeën 7:25-29 | Voorganger: J. Maliepaard