Voortgezette Gereformeerde Kerk van Noordwijk bestaat 10 jaar.

22 Oktober 2006 is de dag dat de voortgezette Gereformeerde Kerk van Noordwijk officieel als kerk begon te bestaan. Op die datum werd n.l. de “Akte van Instituering”ondertekend, waarmee de officieel erkende status van kerk verkregen werd. De oprichting van de kerk had echter al in november 2005 plaatsgevonden. De eerste kerkdienst werd gehouden op 6 november 2005. De naam van de kerk had toen nog de toevoeging: “i.o.” (in oprichting).

10 jaar geleden met een klein aantal leden als zelfstandige gemeente begonnen met het beleggen van erediensten. Met het onzekere vooruitzicht of de oprichting van een nieuwe gemeente wel levensvatbaar zou zijn. De beginfase was niet altijd even gemakkelijk. Er waren wel eens momenten van twijfel, of de ingeslagen richting wel de juiste was. Het geringe aantal bezoekers van de erediensten was niet altijd motiverend voor zowel bezoekers als voorgangers. Er werd zelfs wel eens geopperd om maar te stoppen.

Dankzij het doorzettingsvermogen en de vastberadenheid van de initiatiefnemer en man van
het “eerste uur”, Bert Houwaart, en ook niet te vergeten de steun van de landelijke kerk, kon het
werk in de Gemeente voortgang vinden. Elke zondag werd en wordt nog steeds het Woord verkondigd. Elke zondag is er steeds een voorganger bereid om de Gemeente te dienen met Woord en op gezette tijden met Sacrament.

Sinds 2012 beschikt de Gemeente over een eigen predikant, zodat ook pastorale zorg gewaarborgd is. Door de enthousiaste inzet van een kleine groep gemeenteleden mochten ook een aantal activiteiten
van de grond komen: Bijbelstudie, gebedskring, vrouwengesprekskring, Zingen naar de Zondag, radiouitzending via BO. Mede daardoor werd het vertrouwen versterkt dat de juiste weg was ingeslagen. Ook de bescheiden groei van de laatste tijd is hoopgevend. Met dankbaarheid mogen we terugzien op een periode van gemeente-zijn, waarbij de Heere ons steeds de weg gewezen heeft en ons op die weg is voorgegaan. Vertrouwend op Zijn hulp en nabijheid zijn wij gekomen tot wat we nu als Gemeente zijn. Bij de instituering 10 jaar geleden werd in de kerkdienst Gez.44 gezongen: “Dankt, dankt nu allen God”. Ook in de dienst op 23 oktober a.s. willen we dit lied zingen en danken we Hem die dit tot stand gebracht heeft. In de kracht van de Heere mogen we verder gaan.

Louw van den Bosse

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *