Synodevergadering voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland

Op D.V. zaterdag 5 oktober a.s. komen de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland in Noordwijk bijeen voor het houden van de Synodevergadering.
Er zijn jaarlijks twee zittingen, één in het voorjaar en één in het najaar. De bijeenkomsten worden bij toerbeurt in de bij de vGKN aangesloten kerken gehouden. Deze keer is de kerk van Noordwijk aan de beurt om dit te organiseren. De vergadering zal worden gehouden in “Ichthuskerk”, Houtkrocht 2, 2201 PJ Noordwijk.

De Synode wordt gevormd door afgevaardigden van alle bij de vGKN aangesloten kerken in Nederland.
Van de kerk van Noordwijk zullen als afgevaardigden aanwezig zijn : Ds. Maliepaard, br. Louw van den Bosse en br. Erik Tinga.
De Synodevergaderingen zijn openbaar, met uitzondering van een kort comitégedeelte. Dus mocht u in de gelegenheid zijn om dit een keer van dichtbij mee te willen maken, dan bent u als belangstellende van harte welkom. Belangrijk te weten dat het proces van kerkelijke samenwerking uitvoerig ter sprake zal komen.
Belangstellenden hebben de vrijheid om ook een gedeelte van de vergadering bij te wonen.
Aanvang 9.30 uur. Met ca. 12.15 u een lunchpauze. Einde zitting omstreeks 14.30 u, afhankelijk van de omvang van te behandelen onderwerpen.

Louw van den Bosse

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *