Bevestiging en Intrededienst ds. Sj. Maliepaard in Noordwijk

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk wil met haar gemeenteleden graag iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling voor de bevestiging en intrede van ds. Sj. Maliepaard. In de intrededienst van 20 mei waren gasten aanwezig uit de zustergemeenten van de voortgezet Gereformeerde Kerken in Nederland en verder uit de provincies Groningen tot en met Limburg aan toe!

In het bijzonder willen wij de zustergemeente van Garderen bedanken voor al enige jaren geleden had besloten om ds. Maliepaard voor 1 dag in de maand als consulent aan onze gemeente toe te wijzen. Door deze contacten hebben wij ds. Maliepaard leren kennen als een oprechte dominee, die bijbelgetrouw het Woord verkondigt en die, samen met zijn vrouw, tot nu toe bijzonder veel voor onze gemeente over had en nog steeds heeft. De Here heeft hen beiden al in ons midden tot rijke Zegen gesteld, die bijgedragen heeft aan innerlijke groei van onze kleine gemeente. Wij zijn hem en zeker niet in mindere mate zijn vrouw dan ook veel dank verschuldigd. Maar bovenal zijn wij natuurlijk DANK verschuldigd aan de Here God die alles zo gestuurd heeft. Een toevoeging van deze herder aan de kudde is een mijlpaal in het bestaan van onze kerk in Noordwijk. Het zal zeker een verandering te weeg brengen in ons doen en laten op kerkelijk gebied. Maar zeker weten  —– Een verandering ten goede! En daarbij mogen wij ook vertrouwen hebben op onze God.. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *